Přihlášení

MMI NTC ZCU

Oddělení Interakce člověka a stroje (Man–Machine Interaction, MMI) je součástí Výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni.

Novinky