Přihlášení

Projekty

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

2016-08-18

V období od 1. října 2016 do 31. sprna 2019 řeší jeden z výzkumných týmů našeho oddělení projekt Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

2016-02-05

Naši výzkumníci  (Linda Havelková, Jan Špička & Jan Vychytil) se podílejí na projektu TA ČR "Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla", který je zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví v oblasti automobilového průmyslu. Projekt běží od července 2014 do září 2017.

Lidé pod tlakem (ABANDONMENT)

2015-07-14

Jeden z našich výzkumníků, Mgr. Lukáš Holata, Ph.D., získal prestižní projekt v rámci MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships: Lidé pod tlakem: Opouštění sídel a lidské odezvy na environmentální a společensko-ekonomický tlak v průběhu středověku a raného novověku (zkratka ABANDONMENT). Projekt bude realizován na University of Exeter (Velká Británie) v termínu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017.

Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT)

2014-11-07

V září roku 2014 jsme zahájili realizaci projektu Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT, Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka). Cílem projektu je vybudovat nové mezinárodní výzkumné partnerství v oblasti technologického vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) a poskytnout jasnou a přístupnou analýzu oblasti HCE, pokyny a návody pro osoby zodpovědné za vývoj, implementaci a rozhodování v oblasti HCE, jakož i pro budoucí uživatele systémů HCE. Projekt bude realizován do dubna 2017.

METABODY - Media Embodiment Tékhne And Bridges of Diversity

2013-07-01

MOA jsou přidruženým partnerem pětiletého mezinárodního projektu METABODY, který byl zahájen v červenci 2013, je podporován Evropskou komisí a sdružuje 28 partnerů ze 14 zemí.

Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci (MOAINet)

2011-05-09

V květnu 2011 jsme zahájili realizaci projektu Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci. Cílem tohoto projektu je podporovat intenzivní spolupráci mezi badatelskými týmy, které se zabývají lidskou myslí, komunikací a soužitím mezi člověkem a strojem, či rozličnými, mnohdy od sebe velmi vzdálenými aspekty umělé inteligence. Projekt bude realizován do dubna 2014.

Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji (MEDIPOV)

2009-07-01

V letech 2009-2012 byly MOA řešitelem projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0070 "Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji". Tento projekt byl úspěšně ukončen v červnu 2012.