Přihlášení

Projekt 182: Porodnictví 2.0

    

          

Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu

2018-01-17

V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 řeší jeden z výzkumných týmů našeho oddělení projekt Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.