Přihlášení

1. výjezdní IDS Nečtiny (2000)

1. výjezdní IDS Nečtiny (2000)

VĚDNÍ OBORY NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

KDY: 10. až 12. ledna 2000
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny

PROGRAM:

Pondělí 10.1.
odpolední blok:
I. M. Havel: Kauzální domény a interakce vědních oborů
J. Sokol: Čas a přítomnost
J. Krob: Evoluční ontologie jako spojenectví filosofie a přírodních věd
společná večeře a volná diskuse

Úterý 11.1.
dopolední blok:
J. Holenda: České univerzity na prahu 3. tisíciletí
Z. Pinc: Obory nebo programy ?
J. Fiala: Proměny pojetí vědy

odpolední blok:
J. Valenta: Rozvoj biomechaniky člověka
F. Maršík: Trendy moderní termodynamiky
J. Langer: V čem je fyzikální revoluce 20. století neopakovatelná
J. Šesták: O logaritmické míře aneb jak je příroda chytrá

Středa 12.1.
dopolední blok:
S. Komárek: Princip Orwellova newspeaku a jazyk vědy
A. Komárek: Jaderná energetika a ekologická etika
P. Duchek: Chemie: stručná zpráva o stavu vědní disciplíny k 31. 12. 1999

Závěr


Organizační výbor :
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Ing. Marek Brandner, Ph.D.
Ing. Šárka Houdková