Přihlášení

17. výjezdní IdS Nečtiny (2016)

Čtvrtá průmyslová revoluce
aneb Jsme připraveni na soužití s chytrými stroji?

KDY: 18. až 21. ledna 2016
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
MAPA: obec Hrad Nečtiny
KONTAKT: nectiny (at) ntc.zcu.cz | +420 377 634 782
KE STAŽENÍ: abstrakty a praktické informace - vše v jendom (PDF) 
plakát PDF | program PDF | banner 940×260 px | banner 1920×1080 pxTéma ročníku 2016:

Po třech minulých průmyslových revolucích, umožněných postupným zaváděním parou poháněných strojů do výroby, rozvojem hromadné výroby, její elektrifikací a využíváním výpočetní techniky, stojíme nyní na prahu revoluce čtvrté. V průběhu této revoluce budou propojována jednotlivá výrobní zařízení do podoby chytrých továren (tzv. Průmysl 4.0), které budou schopny pružně reagovat nejen na neustále se měnící poptávku, ale také na různé nepředvídatelné události či poruchy. Nástup těchto továren nové generace je – či teprve bude – umožněn především rozvojem tzv. Internetu věcí, distribuovaných on-line služeb (cloud computing) a vývojem mnoha dalších moderních technologií – z těch nejdůležitějších jmenujme autonomní robotiku, umělou inteligenci, inteligentní materiály, 3D tisk či virtuální/rozšířenou realitu.

Cílem našeho semináře bude nejen představit nejnovější trendy ve výše uvedených oblastech, ale také zamyslet se nad tím, jaké bude místo člověka ve světě po této revoluci. Budeme proto hledat odpovědi například na následující otázky: Jak budou lidé a (chytré) stroje vzájemně komunikovat a spolupracovat? Nedojde s další rozsáhlou automatizací k nebezpečnému zvýšení nezaměstnanosti? Bude muset Evropa a Česká republika zásadně proměnit svou strukturu vzdělávání, aby dokázala připravit odborníky schopné nové technologie navrhovat a používat? Jak se změní role technických a humanitních oborů?


Program*

pondělí 18. ledna 2016

12:30       oběd
14:00       zahájení semináře – Miroslav Holeček
14:30       Vladimír Mařík: Co se skrývá za Industry 4.0?
               Pavel Balda: Internet věcí (Internet of Things) a Automatizace
16:30       přestávka
17:00       Jiří RottInternet věcí ve výrobě
               Bohumil Kartous:Spor o vzdělávání v epoše Průmyslu 4.0: Kdo určuje pravidla
              
Štefan Morávka: U kolébky průmyslu: Preitensteinská sklářská huť u Nečtin
19:00       večeře

úterý** 19. ledna 2016

 9:00        Josef Psutka: Hlasová komunikace člověk-stroj
                Marek Obitko: Industry 4.0 a velká data se zpracováním sémantiky
                Luděk Hynčík: Virthuman  virtuální model člověka pro analýzu
                
poranění
12:30       oběd
13:30       Jiří VacekSpolečenské souvislosti Průmyslu 4.0
                Lucie Rohlíková: Inovace výuky spojené s technikou
15:30       přestávka
16:00       Ladislav Šmejda: Výrobní revoluce v lidských dějinách: 
               jakou s nimi máme historickou zkušenost
               Tomáš Novotný: Využití virtuální reality v inženýrské praxi
18:30       večeře
19:30       Centrum Caolinum Nevřeň a výlet "do terénu"***

středa 20. ledna 2016

 9:00        Zuzana Kostićová: Mýty o technokracii
                Vlado Ríša a Františka Vrbenská: Žánr fantastiky a predikce vývoje lidské společnosti
12:00       oběd
13:00       Vycházka k Preitensteinské huti, zaniklé vsi Umíř a bývalému Zlatému lomu
18:00       večeře
19:00       Jindřich MatoušekŘečová syntéza 
                
(projekt Naturalness in Human Cognitive Enhancement

čtvrtek 21. ledna 2016

9:00         Martin Janák: Vybrané právní aspekty Průmyslové revoluce 4.0
                Pavel Nedbal: CAD – Computer Aided Diagnosis
                Otto Kott a Josef Kott: Robotizace ve zdravotnictví
12:30       zakončení semináře, oběd 

*Změna programu vyhrazena.
**Po celý den budou k diskuzi přístupné postery doktorandů.
***Pro dobrodružněji zaměřené posluchače můžeme jako zpestření nabídnout úterní večerní exkurzi do kaolinového dolu Nevřeň pod vedením zkušeného průvodce dr. Ing. Morávky. V případě, že se této mírně adrenalinové zábavy budete chtít zúčastnit, prosím vezměte si s sebou starší oblečení (bude zašpiněno) a baterku.


Organizační výbor

Pavel Ircing Anna Lukešová  
Tomáš Daněk Štefan Morávka Jan Romportl | Ladislav Šmejda Marie Větrovcová Jan Zelinka