Přihlášení

2. výjezdní IdS Nečtiny (2001)

2. výjezdní IdS Nečtiny (2001)

PERSPEKTIVY SPOLEČNOSTI A VĚDY V 21.STOLETÍ

KDY: 15. až 18. ledna 2001
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny

PROGRAM:

Pondělí 15.1.

odpolední blok:
I. M. Havel: Úrovně a domény
J. Fiala: Logika a aritmetika

Úterý 16.1.
dopolední blok:
I. T. Budil: Lesk a bída orientalismu : recepce Východu v západním myšlení
Z. Konopásek: Vědci a jejich vědění : Sociologika objektivity
J. Holenda: České univerzity na prahu 3. tisíciletí 

odpolední blok:
Z. Pinc: Kořeny a perspektivy dialogu
I. Wilhelm: Mezinárodní spolupráce v jaderné fyzice a fyzice částic
Z. Vostracký: Multidisciplinární pohled na energetické systémy
společná večeře a večerní posezení s M. Knížákem

Středa 17.1.
dopolední blok:
P. Mandl: Matematika finančních rizik
D. Storch: Makroekologie
J. Šesták: Teplo a chladno

odpolední vycházka:
J. Sádlo: Se Sádlem v přírodě

Čtvrtek 18.1.
dopolední blok:
P. Bob: Psychická disociace a její neurobiologické koreláty
J. Slavík: Konce

ZávěrOrganizační výbor:
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Dr. RNDr. Miroslav Holeček
PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Ing. Marek Brandner, Ph.D.
Ing. Šárka Houdková