Přihlášení

211. IdS: Co jsme se naučili z jaderných havárií a kdy nás čeká další

211. IdS: Co jsme se naučili z jaderných havárií a kdy nás čeká další

KDO: Václav Dostál
KDY: 5. května, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FAV/FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA 

Jaderná energetika je významnou součástí výroby elektrické energie v rozvinutých zemích. Jedná se o nejbezpečnější způsob výroby elektrické energie s minimálními dopady na životní prostředí, lidské zdraví a nízkými externími náklady. Všechny tyto klady však nestačí, pokud společnost jadernou energetiku nebude akceptovat. Jaderná energetika je kontroverzní téma a je třeba o něm hovořit. Tato přednáška se věnuje oblasti, která nejspíš trápí nejvíce – jaderným haváriím. Proč k nim dochází, jak se jim učíme předcházet a co jsme se z nich naučili. Nic co lidstvo dělá, není bez rizika. V případě jaderné energetiky je toto riziko dobře odhadnutelné a velice malé, i přesto se ale jaderným haváriím nevyhneme. Kdy nás tedy čeká další a stojí nám jaderná energetika za to?

Václav Dostál

Doc. Ing. Václav DOSTÁL, Sc.D., je akademický pracovník Ústavu energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze a místopředseda sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network).
Po ukončení inženýrského studia na FS ČVUT v Praze v oboru Tepelná a jaderná energetická zařízení (2000) nastoupil na doktorské studium jaderné energetiky na Massachusetts Institute of Technology, které ukončil v roce 2004 získáním titulu Ph.D. Poté pracoval v Japonsku na Tokyo Institute of Technology v laboratoři pro výzkum jaderných reaktorů u prof. Takahashiho, kde se věnoval výzkumu rychlého reaktoru chlazeného směsí olovo-vizmut. Po návratu do ČR v létě roku 2007 nastoupil jako akademický pracovník do Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Habilitoval se v roce 2010. Zároveň pracuje v divizi jaderné bezpečnosti ÚJV Řež, a.s., jako vědecký pracovník. Od roku 2009 zastává funkci místopředsedy sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network), které přispívá ke zvýšení kvality českého jaderného vzdělávání. Hlavní náplní jeho pedagogické činnosti je výuka jaderných předmětů studijního programu jaderná energetická zařízení. Mezi jeho odborné zájmy patří termohydraulika jaderných reaktorů, krize varu, bezpečnost jaderných zařízení a projektování jaderných energetických zařízení.