Přihlášení

218. IdS: Ztracený hlas: o možnostech současné medicíny v náhradách funkce hlasu

218. IdS: Ztracený hlas: o možnostech současné medicíny v náhradách funkce hlasu

KDO: Barbora  Řepová
KDY: 4. listopadu, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FAV/FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA 

Hlas je neoddělitelnou součástí lidské osobnosti. Jeho prostřednictvím komunikujeme, sdílíme emoce, fungujeme. Život bez hlasu si většina z nás dokáže představit jen těžko – už Hans Christian Andersen ve své pohádce o Malé mořské víle popisuje její krásný hlas jako to nejcennější, co víla má. Jeho ztrátu pak provází smutný konec v původní verzi tohoto známého příběhu. Bohužel, i v běžném životě se může stát, že o hlas “přijdeme”. Většinou jen dočasně. Co když ale lékaři vysloví diagnózu rakoviny hrtanu a jeho odstranění (a tím i odstranění hlasivek) je jediná možnost, jak přežít? Možnost nahrát svůj vlastní hlas a používat ke komunikaci po operaci cokoliv, co alespoň částečně připomíná ztracenou součást osobnosti se, ukazuje být čím dál tím důležitější.

Přednáška se bude věnovat tématu lidského hlasu, aktuálním postupům v chirurgii hlasivek a možnostem konzervace vlastního hlasu jak u člověka, který si chce svůj hlas pojistit, tak u pacientů, kteří už problémy s hlasivkami mají, čeká je velká operace a postupy jsou proto mnohem komplikovanější.


Barbora ŘepováMUDr. Barbora Řepová je lékařkou na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. V rámci svého postgraduálního studia se pod vedením prof. Betky věnuje problematice zachování funkce hlasu u pacientů, kteří podstupují chirurgické zákroky v oblasti hrtanu. Ve spolupráci s odborem MOA NTC ZČU v Plzni spolupracuje na vývoji aplikace, která by umožnila konzervovat hlas v takové kvalitě, aby z něj mohla být vytvořena kvalitní hlasová syntéza. Výsledky vědecké práce prezentuje na českých i zahraničních odborných kongresech, přednáškách a seminářích a je spoluřešitelkou mezinárodního projektu HCENAT - Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (hlavní příjemce MOA NTC), kde se věnuje etickým aspektům používání moderních technologií v humánní medicíně.