Přihlášení

219. IdS: Fyzik Max Planck: Člověk a filozof

219. IdS: Fyzik Max Planck: Člověk a filozof

KDO: Veronika Nováková
KDY: 24. listopadu, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FAV/FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

Max Planck, nositel Nobelovy ceny z roku 1918 a "otec" kvantové hypotézy, je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších fyziků historie. Jeho přínos tkví především v završení klasické fyziky, k němuž velkou měrou přispěl prostřednictvím objevu vyzařovacího zákona absolutně černého tělesa, čímž zároveň zahájil novou éru fyziky 20. století. Tato moderní fyzika pak otevírá nové pohledy na filozofii vědy, zejména se zabývá problémem nezávislého vnějšího pozorovatele, současně též přistupuje k otázce svobodné vůle a kauzality. Planckovo filozofické uvažování bylo výrazně ovlivněno klasickou fyzikou a zároveň také pozitivistickým hodnocením vědy.

Jelikož jeho filozofické smýšlení není na rozdíl od fyzikálního nijak výrazně známo či šířeno, je právě tento aspekt jeho osobnosti hlavním téma přednášky. Přednáška se tak mimo seznámení s Planckem jakožto reprezentantem německé vědy zaměří především na Planckův pohled na zákon kauzality, dále pak na míru slučitelnosti zákona kauzality se svobodnou lidskou vůlí, tedy otázku, jež je stále aktuální a filozofie fyziky se jí trvale zabývá.


Veronika NovákováMgr. Veronika Nováková vystudovala obor Teorie a filosofie komunikace na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Aktuálně je studentkou doktorského studijního programu Teorie a dějiny vědy a techniky tamtéž, kde se v rámci své disertační práce věnuje filozofickým reflexím Maxe Plancka na přerod klasické fyziky ve fyziku moderní. Plancka se tedy snaží vnímat spíše jako praktikujícího vědce – filosofa, oproti jasně převládající představě Plancka jako fyzika. V rámci své badatelské činnosti se současně zabývá překladem Planckových (převážně) filosofických děl.