Přihlášení

220. IdS: Od matematiky k sémantice aneb Zrození analytické filosofie

220. IdS: Od matematiky k sémantice aneb Zrození analytické filosofie

KDO: Radek Schuster
KDY: 8. prosince, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

Cílem přednášky je představit analytickou filosofii jako užitečnou metodu řešení obecných a tajuplných otázek pomocí logicko-gramatického zkoumání způsobu, kterým jsou otázky formulovány.  Tento „sémantický vzestup“, v jehož rámci měníme modus tázání z de re na de dicto, bude demonstrován na díle matematika Gottloba Frega (1848-1925), který je považován za otce analytické filosofické tradice.  Bude předvedeno, jak Fregova snaha logicky upevnit základy matematiky (a odpovědět na otázky: co je číslo?, co je rovnost? atd.) vyústila ve zkoumání povahy jazyka (rozlišení smyslu a denotace, výkladu pojmu jako funkce atd.). Na závěr bude nastíněna Russellova kritika Fregova díla (paradox množin, argument Grayovy elegie), která sice doživotně Frega deprimovala, avšak v důsledku paradoxně iniciovala záchranu Fregova projektu logicismu. 


Radek SchusterMgr. Radek Schuster, Ph.D., je externím spolupracovníkem MOA a akademickým pracovníkem Katedry filozofie Západočeské univerzity v Plzni. Vyučuje zde kurzy filosofie jazyka, analytické filosofie a interpretace moderních filosofických textů. Mezi jeho odborné zájmy patří především logické a sémantické paradoxy, dílo Ludwiga Wittgensteina a filosofické aspekty umělé inteligence. Aktuálně se věnuje přípravě mezinárodní konference s názvem The Vienna Circle in Czechoslovakia (http://www.vcic.zcu.cz).