Přihlášení

221. IdS: Pohled na zdraví lidí před 100 lety v Čechách

221. IdS: Pohled na zdraví lidí před 100 lety v Čechách

KDO: Daniela Fránová
KDY: 16. února, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA 

Jaký byl zdravotní stav obyvatel Čech před 100 lety a jaké faktory jej ovlivňovaly? O přelomu 19. a 20. století se mluví jako o zlaté době rozkvětu veřejného zdravotnictví. Význam měla opatření v hygieně měst jako zavádění kanalizace a výstavba vodovodů, stavby moderních domů, škol atd. Významné objevy v lékařství té doby, výstavba nemocnic, zavádění desinfekce a izolace nemocných s nakažlivými nemocemi, ale i očkování přispěly ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Jaká opatření se konkrétně prováděla? Jaká byla k tomu účelu zdravotní legislativa? Jak tato zdravotní opatření pomohla zlepšit zdraví lidí? A jak do slibně se vyvíjejícího zdravotního stavu naší populace zasáhla 1. světová válka? To vše, včetně historických dokumentů a fotografií nám přiblíží přednáška.


Daniela FránováMUDr. Daniela Fránová vystudovala lékařskou fakultu UK v Plzni, obor všeobecné lékařství, dále se specializovala v oboru epidemiologie. Pracuje v Plzni na Oddělení očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, jako externista vyučuje na Fakultě zdravotnických studií ZČU. Specializuje se na problematiku cestovní medicíny, rizikového chování dospívajících, prevenci HIV/AIDS a dalších infekcí. Její zálibou je pátrání po historii hygieny a veřejného zdravotnictví v Čechách.