Přihlášení

228. IdS: Archeologie dálkových styků a kontaktů

228. IdS: Archeologie dálkových styků a kontaktů

KDO: Petr Charvát

KDY: 19. října, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA 

Archeologie dálkových styků a kontaktů představuje tzv. ševní obor s přesahy do celé řady historických disciplín. Na základě mezioborového srovnávacího studia se pokouší podle pramenného materiálu zjišťovat směry, povahu a případně i intenzitu kontaktů a styků mezi civilizacemi různých geografických pásem a odlišných kulturních tradic. Posluchači se po přednesení stručného metodického úvodu seznámí s "případovou studií" dokladů pro vztahy mezi západoslovanskými kulturami a Hedvábnou cestou
v raném středověku.

 Petr CharvátProf. PhDr. Petr Charvát, DrSc., vyučuje na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Zabývá se vznikem a nejstarším vývojem prvotní státnosti na starověkém Blízkém Východě, a též nejstaršími dějinami přemyslovského státu českého. Je autorem mnoha odborných publikací a článků, za něž získal řadu významných literárních ocenění.
Mezi jinými je autorem publikací Mesopotamia Before History, The iconography of pristine statehood – Painted pottery and seal impressions from Susa, southwestern Iran, Zrod českého státu či Ancient Mesopotamia - Humankind‘s Long Journey into Civilization.