Přihlášení

229. IdS: Moderní a tradiční lingvistické metody

229. IdS: Moderní a tradiční lingvistické metody

KDO: Martin Prošek

KDY: 24. listopadu, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA

Moderní lingvistika má k dispozici řadu ryze současných nástrojů popisu, a tedy i poznání jazyka. Proto lépe než kdy předtím dnes dokážeme říci, jaký jazyk skutečně je, a podložit svá tvrzení empirickými daty. Na autentických a praktických příkladech z praxe jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR si ukážeme, jak tradiční jazykové poradenství využívá moderní jazykové korpusy, slovníkové databáze apod. Poukážeme přitom na zajímavou otázku vzájemného poměru "tradiční" lingvistiky, která častěji pracovala s "intuicí odborně školeného rodilého mluvčího", a tzv. komputačních lingvistických disciplínách, které pracují s empirickými daty a jejich přesným statistickým zpracováním. Z výkladu vyplynou též aktuální otázky možností (exaktního) popisu současného jazyka a jeho vývojových tendencí.

 Martin ProšekPhDr. Martin Prošek, Ph.D., je vědeckým pracovníkem oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) AV ČR a odborným asistentem katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Působí v jazykové poradně ÚJČ, zabývá se vývojovými pohyby v současné češtině, její normou a kodifikací. Je spoluautorem Internetové jazykové příručky, podílí se na popularizaci jazyka a jazykovědy: připravuje pravidelně jazykové koutky pro ČRo Plzeň a úvahy o jazyce pro Týdeník Rozhlas.