Přihlášení

232. IdS: Pravda a láska anebo pravda nebo láska

232. IdS: Pravda a láska anebo pravda nebo láska

KDO:  Zdeněk Pinc

KDY: 11. dubna, 17 h
KDE: Vzdělávací centrum SVK PK, Smetanovy sady2, Plzeň
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA

Přednáška je pokusem o hermeneutickou interpretaci populárního sloganu, jehož autorem je Václav Havel: "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Jak naznačuje již titul, spojka "a" může být chápana ve slučovacím smyslu nebo ve smyslu odporovacím, dalším problémem je, jak chápat souvislost hesla s nápisem na presidentské standartě, jak je to vůbec s pravdou a láskou v naší tradici, jež má více kořenů, a konečně: lze zvítězit nad lží a je vůbec láska opakem nenávisti?

doc. PhDrZdeněk Pinc. Zdeněk Pinc studoval divadelní vědu, sociologii a filosofii na FF UK v Praze. V letech 1967–1968 se angažoval ve studentském hnutí, po promoci byl přijat jako aspirant prof. Jana Patočky a asistent na katedře filosofie FF UK, roku 1973 však musel fakultu opustit a po celá osmdesátá léta pořádal doma filosofické večírky, kam chodila řada budoucích filosofů. V roce 1990 byl jmenován docentem filosofie a stal se vedoucím Katedry filosofie a společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Nyní přednáší na Fakultě humanitních studií UK, kde má mj. na starosti záležitosti studentů.