Přihlášení

234. IdS: Možnosti hlubinného dobývání v bočních svazích lomu Československé armády v Ervěnicích

234. IdS: Možnosti hlubinného dobývání v bočních svazích lomu Československé armády v Ervěnicích

KDO:  Petr Stanislav

KDY: 10. října, 17 h
KDE: Vzdělávací centrum SVK PK, Smetanovy sady2, Plzeň
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps

Omezením dalšího postupu těžby hnědého uhlí lomu Československé armády, který provozuje společnost Severní energetická a.s. linií tzv. územně ekologických limitů těžby stanovených usnesením vlády České republiky z roku 1991, dojde k vyuhlení těžitelných zásob kolem roku 2022. Za touto linií zůstávají zablokovány zásoby hnědého uhlí v množství kolem 750 mil. tun. Současně zůstávají v bočních a závěrných svazích lomu vázány zásoby hnědého uhlí, které jsou snadno dosažitelné z úrovně uhelného řezu. Snahou organizace Severní energetická a.s. je část těchto vázaných zásob vydobýt hlubinným způsobem. K tomuto záměru je vhodná bezzávalová dobývací metoda chodbicování, která se v minulosti využívala např. k dobývání uhlí ve stanovených ochranných pilířích obcí. Po splnění určitých podmínek je možné využít i závalovou dobývací metodu stěnování. Prvotním požadavkem v obou případech je zajištění stability tohoto svahu.

Petr Stanislav

Ing. Petr Stanislav je absolvent Střední průmyslové školy v Duchcově, obor geodézie a Vysoké školy báňské v Ostravě, obor lomové dobývání ložisek. Od roku 1984 pracoval na hlubinném dole Centrum v Dolním Jiřetíně jako důlní měřič, revírník, vedoucí těžebního úseku a hlavní důlní měřič. Od roku 2004 pracuje na lomu Československé armády v Ervěnicích ve společnosti Severní energetická a.s. jako hlavní důlní měřič. Od roku 2011 působí jako znalec v oboru těžba a projektování v hornictví se zaměřením na vlivy poddolování.