Přihlášení

236. IdS: Bezdomovectví perspektivou sociální deviace a radikální (kritické) sociální práce

236. IdS: Bezdomovectví perspektivou sociální deviace a radikální (kritické) sociální práce

KDO: Jiří Mertl

KDY: 12. prosince, 17 h
KDE: Vzdělávací centrum SVK PK, Smetanovy sady 2, Plzeň
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps


Bezdomovectví se po tzv. neoliberální revoluci v 80. letech 20. století v západní kultuře stalo jedním z fenoménů, na nějž se začalo pohlížet optikou osobní zodpovědnosti - pozice bezdomovce je záležitostí každého jednotlivce a každý je za něj zodpovědný sám a je na něm, aby se z něj dostal. Bezdomovectví se tak stalo individuálním problémem. To znamenalo upozadění chápání bezdomovectví jako sociálního problému, který vychází ze strukturních vlivů (společenské a ekonomické transformace, krize, stereotypy, mytologie, narativy atd.), které mají mnohdy klíčový podíl na vzniku situace, skrze níž se člověk může dostat do pozice bezdomovce. Bezdomovci tudíž začali být vnímáni jako sociální devianti, kteří si za svůj problém mohou sami a které je nutné buď odsunout na okraj společnosti a nechat je svému osudu, nebo je za pomoci represe "napravit" a donutit je ke zodpovědnějšímu chování. Kritická (radikální) sociální práce je založena na perspektivě, že je nutné lidi, kteří jsou materiálně a psychicky deprivováni brát jako osoby, kterým je nutné v první řadě pomoci, nikoli jako sociální devianty. Tito lidé jsou součástí sociálního problému, jenž je nutné řešit v první řadě strukturně a následně individuálně, a to za pomoc pozitivní motivace, rovnocenného dialogu a spolupráce.

Linda Havelková

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., vystudoval politologii na Západočeské univerzitě, nicméně v současnosti se věnuje převážně sociologickým tématům a využívá teoreticko-metodologický aparát spojený se sociologií a antropologií. Odborně se věnuje tématům sociální spravedlnosti, moci a svobody v teorii a praxi, sociální deviaci, stigmatizaci, prekarizaci a advokacii marginalizovaných skupin. K výzkumu a problematice přistupuje z pozice kritické sociální vědy a využívá zejména kvalitativní metodologii, byť kvantitativní mu také není cizí. V současné době je zaměstnán jako vědecko-výzkumný pracovník na ústavu Nové technologie - výzkumné centrum, ale spolupracuje nebo spolupracoval na výzkumech i s dalšími institucemi (například Univerzitou Karlovou, Akademii věd, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí) a neziskovými subjekty (Tady a teď, Člověk v tísni). Je také členem Platformy Publica, která je zaměřena na rozšiřování kritické výzkumné perspektivy a má ambice se podílet i na pomoci marginalizovaným skupinám. Možná až příliš času tráví v družstevní kavárně Inkognito :), kde se ovšem setkává s přáteli a novými lidmi, což je pro něj vždy příjemné a inspirativní.