Přihlášení

237. IdS: Co je sklo?

237. IdS: Co je sklo?

KDO: Jaroslav Šesták

KDY: 3. dubna, 17 h
KDE: Vzdělávací centrum SVK PK, Smetanovy sady 2, Plzeň
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps

Sklo je specifická entita, kdy studium podstaty struktury skla je mladší než poznání radioaktivity.  Příběh technologie a zužitkování skelného stavu spadá do hluboké historie a existuje mnoho postupů zeskelnění. Podle původu tak můžeme rozlišit sodná skla z blízkého východu a Itálie, zatímco draselná (tvrdá) skla pocházejí ze střední Evropy. Česká stopa je výrazná a má řadu vynikajících zástupců. Autor se v přednášce zaměří na svoje vlastní zkušenosti přípravy a studia skel jak v oblasti klasických silikátových, tak specielních skel kovových, bio-materiálů pro implantace, přirozeného skelného stavu v rostlinách, atd. Popíše základní termodynamické charakteristiky a zaměří se na praktické aplikace. 

 

 

Jaroslav Šesták

prof. Ing. Jaroslav  ŠESTÁK, DrSc., dr. h. c.  se narodil v podkrkonošském městyse Držkově (1938), kde stále ještě vlastní malý stateček. Po absolvování průmyslové školy chemické (1957) chtěl studovat malířství, ale na AVU nebyl přijat, takže zůstal věren chemii. Absolvoval VŠChT, obor silikáty, které ukončil v roce 1962 diplomovou prací v oblasti kinetiky reakcí, oboru kterému zůstal věrný po celý život. Po aspirantuře (fyzika pevných látek, absolvované v ÚFPL v roce 1967) odjel na stáž do Švédska (Nukleární výzkum, Studsvik), kde se oženil s absolventkou VŠChT, Věrou. Poté přednášel fyziku pevných látek jako assistant professor na Universitě v Missouri (Rolla, USA). Od roku 1973 je zaměstnán jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu AVČR, kde posléze obhájil doktorskou dizertační práci v oblasti studia skelných materiálů a získal titul DrSc (1990). V roce 1993 byl jmenován na VŠChT Praha profesorem v oboru materiálového inženýrství a v roce 2011 jmenován emeritním pracovníkem akademie věd. Je autorem téměř 300 vědeckých prací a 11 knih, jež přineslo téměř 2500 citací a Hirshův citační faktor 22. V roce 2000 byl zařazen mezi 20 nejvíce citovaných českých fyziků (obor termodynamika).