Přihlášení

3. výjezdní IdS Nečtiny (2002)

3. výjezdní IdS Nečtiny (2002)

ALTERNATIVY VE VĚDĚ A SPOLEČNOSTI

KDY: 14. až 17. ledna 2002
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny
KE STAŽENÍ:podrobný program v PDF

obraz CD (ISO) se záznamy přednášek

PROGRAM:

Pondělí 14.1.

odpolední blok:
ALTERNATIVY VE VĚDĚ A UMĚNÍ 1/2
Zdeněk Neubauer (PřF UK): O čem že je věda?
Petr Vopěnka (FHS UK): Novověká evropská věda.
Ivan M. Havel (CTS UK): Domény vědeckého diskursu z ptačí perpektivy.

večer:
Vladimír Nový (ZČU): Technické památky západních Čech, film.

Úterý 15.1.
dopolední blok:
KOŘENY EXTREMISMU
Ivo Budil (ZČU): Střet kultur a civilizací.
Ladislav Cabada (ZČU): Vznik a vývoj politického extrémismu v českém prostředí.

odpolední blok:
ALTERNATIVY V TECHNICE
Jaroslav Šesták (FZÚ): Materiály a civilizace.
Jiří J.Mareš (FZÚ): Úloha dimenze ve fyzice.
Jiří Militký (TÚ Liberec): Inteligentni textilie - realita nebo fikce?
Jiří Masopust (ZČU): Mobilní komunikace - hrozba nebo šance?
Miloš Schlegel (ZČU): O oživení jednoho opravdu velkého stroje.
(Povídání o dobrodružství prožitém při návrhu a oživování řídicího systému kráčejícího pontónu pro povrchový důl Bílina)

večer:
Beseda o umění s Milanen Knížákem (NG Praha).

Středa 16.1.
dopolední blok:
ALTERNATIVY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
František Ježek (Rada VŠ): Vývoj školství z pohledu předsedy Rady vysokých škol.
Miroslav Liška (MŠMT): Vývoj školství z pohledu předsedy akreditační komise MŠMT.
Jiří Zlatuška (MU Brno): Vývoj školství z pohledu rektora vysoké školy.
ALTERNATIVY V EKOLOGII
Jiří Sádlo (BÚ AVČR): Barunčino nové panenství čili Neolit skončil, zapomeňte! (alternativa k současnému boji o krajinu)

odpolední blok:
GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA s Václavem Cílkem (GÚ) - pro začátečníky

po vycházce:
pokračvání ALTERNATIV V EKOLOGII panelovou diskusí:
Zbyněk Sevelka (hl. kraj. inspektor ŽP): Problémové situace.
Jitka Kubíková (kraj. inspektorát ŽP): Vývoj jakosti ovzduší.
Karel Sedláček (kraj. inspektorát ŽP): Ochrana přírody.

večer:
GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA s Václavem Cílkem (GÚ) - pro pokročilé
Exkurze do hlubinného kaolinového dolu.

Čtvrtek 17.1.
dopoledne:
KOŘENY EXTRÉMISMU
Miroslav Hroch (UK): Moderní nacionalismus a jeho historické kořeny.

ALTERNATIVY VE VĚDĚ A UMĚNÍ 2/2
Zdeněk Pinc (FHS UK): Mýtus a věda jako alternativy.
Jiří Fiala (FHS ZČU): Morfologie bahna.
Zdeněk Vostracký (ZČU): Věda a umění harmonizují vývoj lidské společnosti.

Závěr

Organizační výbor :
Ing. Marek Brandner, Ph.D.
Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
Ing. Šárka Houdková
Dr. Ing. Štefan Morávka
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc