Přihlášení

4. výjezdní IdS Nečtiny (2003)

4. výjezdní IdS Nečtiny (2003)

MOŽNOSTI A HRANICE RŮSTU

KDY: 13. až 16. ledna 2003
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny
KE STAŽENÍ:podrobný program v PDF
obraz CD (ISO) se záznamy přednášek

PROGRAM:

Pondělí 13.1.

odpolední blok přednášek:

VĚDA A TECHNIKA PRO BUDOUCNOST
Miroslav Randa (ZČU FPE): Vznik a vývoj vesmíru - možné scénáře.
Jaroslav Šesták (FZÚ AVČR): Anorganické materiály pro implantace - obelstít nebo imitovat přírodu.
Jiří J. Mareš (FZÚ AVČR): Získávání energie z vakua - mýtus nebo realita.
Ivan Stibor (VŠCHT): Revoluce v chemii - předpony nano a femto.

večer:
Společná vycházka k bývalé Preitensteinské huti.

Úterý 14.1.
dopolední blok přednášek:
BUDOUCNOST ČESKÉ (nejen) SPOLEČNOSTI
Jiří Fiala (ZČU FHS): Moc počítačů.
Zdeněk Pinc (UK FHS): Meze závazků.
Jan Bednář (UK MFF): Předpovědi počasí - staly problémem.
Jaroslava Kalvová (UK MFF): Antropogenní vlivy na klima - klimatické změny.

odpolední blok přednášek:
ETIKA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Helena Zavázalová (UK LF Plzeň): Stavovské zdravotnické organizace.
Květa Zikmundová (UK LF Plzeň): Práva pacientů.
František Lavička (UK LF Plzeň): Etika v péči o osoby vyššího věku.
Jaroslav Slípka (UK LF Plzeň): Etické problémy v současné embryologii.

večer:
Diskuse o budoucnosti české společnosti s Martinem Potůčkem.

Středa 15.1.
dopolední blok přednášek:
ZKUŠENOSTI Z POVODNÍ - možnosti prevence a ochrany
(část bloku : Budoucnost české (nejen)společnosti)
Martin Potůček (UK FSV): Co víme a nevíme o budoucnosti ČR.
Miloslav Konvička (VUT FA): Strategie rozvoje měst po povodni.
Vladimír Zatloukal (NP Šumava): Hydrycké funkce versus ochrana přírody.
Jiří Šneberger (město Plzeň): Zkušenosti z povodní v Plzni
Karel Cvalín (povodí Vltavy): Problémy povodí Berounky
kolektiv studentů (ZČU FAV): Simulace povodní.

odpolední program:
Po třetihorních sopkách s Václavem Cílkem (GÚ)
Výstup na Nečtinský Špičák, stolovou horu Kozelka a čedičovou kupu Malý Špičák.

večer:
Vladimír Zatloukal: Šumava - národní park ?
Diskusní večer s náměstkem ředitele NP o budoucnosti Šumavy a možnostech ochrany přírody ve střední Evropě.
Video o povodních v Plzni.

Čtvrtek 16.1.
dopolední blok přednášek:
VÝVOJ POČASÍ, KLIMATU A ODPOVĚĎ PŘÍRODY
Alena Čechová (KÚ Plzeň. kraje): Protipovodňová ochrana a úpravy vodních toků.
Otmar Urban (ÚEK AVČR): Fyziologické důsledky globální změny na terestrické ekosystémy.
Václav Cílek (GÚ AVČR): Ekologická rizika budoucnosti.

Závěr

Organizační výbor:
Marek Brandner
Miroslav Holeček
Jiří Holenda
Petra Pechmanová
Štefan Morávka
Jan Slavík
Nikolaj Demjančuk
Jiří Jeslínek