Přihlášení

5. výjezdní IdS Nečtiny (2004)

5. výjezdní IdS Nečtiny (2004)

GLOBÁLNÍ NEBO REGIONÁLNÍ VE VĚDĚ, KULTUŘE A SPOLEČNOSTI

KDY: 12. až 15. ledna 2004
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny
KE STAŽENÍ:podrobný program v PDF
obraz CD (ISO) se záznamy přednášek

PROGRAM:

Pondělí 12.1.
odpolední blok
KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ
Tomáš Halík (UK FF): Náboženství a globalizace.
Ivo Janoušek (NTM): Svět a jednota řádu.
Jiří Fiala (ZČU FHS): Kultura technických obrazů.

po večeři:

NEČTINY – OBEC UPROSTŘED NOVÉ EVROPY
Jiří Křemenák (starosta Nečtin): Český venkov na prahu EU.
Martin Sobotka (ČRo Plzeň): Žurnalistika v zemi nikoho.

Úterý 13.1.
dopolední blok:
VZTAH MEZI NÁRODY A NÁRODNOSTMI, IDENTITA NÁRODA
Ivo Budil (ZČU FHS): O vzniku moderního antisemitismu.
Zdeněk Pinc (UK FHS): Škola jako iniciační rituál globální společnosti.
Stanislav Komárek (UK FHS): Globální doba čínská aneb co s bizarními obyčeji a kulturou minority Čiek ?
Alena Rundová- Zborníková (FPR ZČU): Dekretální pravomoc prezidenta republiky.

odpolední blok:

POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY INTEGRACE, MOŽNÁ RIZIKA.
Jiřina Šiklová (UK FF): Individuální a skupinová globální paměť a její význam pro vytváření identity.
Ladislav Cabada (ZČU FHS): Budoucnost Evropy - integrace a dekonstrukce prostoru a identit.
Šárka Waisová (ZČU FHS): NATO - regionální nebo globální organizace?
Diskusní večer účastníků k tématu semináře.

Středa 14.1.
dopolední blok:
GLOBALIZACE A EKONOMIE.
Miroslav Ševčík (Lib.inst.): EU a EMU - vítězství nebo cesta k ekonomické porážce?
Pavel Nováček (UP CIS): Rozvojová pomoc a spolupráce ve světě a v ČR.
Informace o rozvojových programech EU

Vycházka
k zaniklé vitriolové huti (Johannioleumhütte).

Čtvrtek 15.1.
dopolední blok:
SVĚTOVÁ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ, ČESKÝ PODÍL.
Jiří Dolejší (MFF UK): Mezinárodní spolupráce v částicové fyzice, CERN.
Zdeněk Kalva (UK CTS): Jaroslav Šesták (AV ČR FZÚ): Úvaha o transdisciplinaritě ve vědě 1.
Jiří Militký (TU Liberec): Úvaha o transdisciplinaritě ve vědě 2.

odpolední blok:

Petr Vopěnka (UK FHS): Povaha poválečné vědy.
Jaroslav Němec (FJFI ČVUT): O úloze vědy ve společnosti.
Jiří Masopust (ZČU FEL): Elektronické komunikace kolem nás – zamyšlení nad tím, co můžeme, co chceme a co skutečně děláme.

Závěr

Organizační výbor:
Marek Brandner
Nikolaj Demjančuk
Michal V. Hanzelín
Miroslav Holeček
Jiří Holenda
Štefan Morávka
Jaromír Murgaš
Petra Pechmanová
Jan Slavík