Přihlášení

8. výjezdní IdS Nečtiny (2007)

8. výjezdní IdS Nečtiny (2007)

PŘÍRODA A KULTURA NA KŘIŽOVATKÁCH NOVÉHO

KDY: 15. až 18. ledna 2007
KDE: školící a ubytovací zařízení zámek Nečtiny
Mapa: obec Hrad Nečtiny
KE STAŽENÍ:podrobný program v PDF
obraz CD (ISO) se záznamy přednášek

PROGRAM:

seminář byl rozdělen do těchto 5 tématických bloků:
VĚDY O VĚDÁCH :: NOVÉ TECHNOLOGIE :: MULTIKULTURNÍ SPOLEČENSTVÍ
:: VĚDY O ŽIVÉ PŘÍRODĚ :: VĚDY O CHOVÁNÍ


pondělí 15.1.
odpolední blok:
Jan Palouš (AV ČR):
Astronomie na cestě od geofyziky ke kosmologii
Stanislav Komárek (FSV a PŘF UK): Okcidentální kultura na rozcestí – co je to vzdělání?
Jiří Fiala (FF ZČU): Přesnost a exaktnost ve vědách a vědění 

úterý 16.1.
dopolední blok:
Jaroslav Fiala (NTC ZČU): Krystalografie křivých prostorů; ekonomie a politika
Bronislav Foller (VUT): Panta Rei. Půvab nových materiálů - polymerních kompozitů
René Hladík (KEK UJEP): Otazníky a křižovatky podpory alternativních zdrojů energie

odpolední blok:
Jiří Mendel (AV ČR): Základní pojmy a argumenty soudobého islámského radikalismu
Zdeněk Pinc (FHS UK): Na křižovatce století distribuce rizik
Jiřina Šiklová (FHS UK): Posuny v diskusi o multikulturalismu
David Storch (CTS UK): Co se dnes děje v přírodě: dynamika biodiverzity a jiné podivnosti

večer: filmová projekce - Koyaanisqatsi
 
středa 17.1.
dopolední blok: 
Jiří Sádlo (AV ČR): Lesy v Čechách: co je příroda a co kultura?
Václav Cílek (GÚ AVČR): Ropa jako metafora počátku a konce moderní společnosti
František Koukolík (TFN): Proč se Dostojevskij mýlil?

Vycházka: Vysílač Krašov (Jiří Masopust – Dovětek o století nových vysílačů)

Večer: presentace laureáta ceny Vize `97 Zygmunda Baumana spojená s diskusí

čtvrtek 18.1.
dopolední blok:
Cyril Höschl (3.LF UK): Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom
Ivan M. Havel (CTS UK): Nesmělý pokus o konkrétní fenomenologii
Miroslav Holeček (FAV ZČU) a Jaroslav Šesták (FZÚ AV ČR): Nové problémy s časem

Závěr

Organizační výbor:
Michal V. Hanzelín
Tomáš Daněk
Helena Šimicová
Miroslav Holeček
Jiří Masopust
Štefan Morávka