Přihlášení

Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence (BAI2011)

Informace o konferenci BAI2011 včetně sborníku, programu, fotogalerie a  informací o pozvaných řečnících naleznete na webu konference. Z významně rozšířených příspěvků vznikla po konferenci kniha "Kelemen, J., Romportl, J., Zackova, E. Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 4, Springer, Heidelberg, 2012." Více informací o této publikaci naleznete na webu SpringerLink.