Přihlášení

Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications

Kniha "Kelemen, J., Romportl, J., Zackova, E. Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications. Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 4, Springer, Heidelberg, 2012." je rozšířeným editovaným sborníkem konference BAI2011. Více informací o ní naleznete na webu SpringerLink.