Přihlášení

Eva Žáčková: K čemu konvergují nové technologie?

Koncem roku 2015 vydala Eva Žáčková monografii "K čemu konvergují nové technologie?"

Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni 
Rok: 2015
ISBN:978-80-261-0574-9 (tištěná), 978-80-261-0600-5 (elektronická)

K čemu konvergují nové technologie?Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování koncepce rodového bytostného dialogu skrze transhumanistické pojetí konvergujících technologií je hlavním přínosem této práce, zejména na poli akademického transhumanismu a filozofie dialogu.