Přihlášení

Human Cognitive Enhancement Wiki - HCEwiki

HCE WikiHuman Cognitive Enhancement Wiki, tedy HCEwiki je encyklopedie shromažďující informace o technologiích, které nějakým způsobem vylepšují nebo modifikují lidskou kognici. Byla vyvinuta v rámci projektu Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (HCENAT) a je nyní otevřená čtenářům a dalším autorům zainteresovaným v daném tématu.

Naším cílem není jen poskytnout kompletní přehled dostupných technologií, ale zároveň podat komentář k souvisejícím problémům, jako jsou např. zdravotní rizika, známé technické problémy, veřejné polemiky, socioekonomické implikace apod. Usilujeme o rigorózní uchopení každého předmětu a, jsou-li k dispozici, průzkum relevantních zdrojů, předchozího výzkumu a literatury.


Více informací poskytne letáček Human Cognitive Enhancement Wiki flyer (EN).