Přihlášení

Jan Romportl v Právu

Salon25. května 2017 vyšel v Salonu, literární a kulturní příloze Práva, rozhovor s Janem Romportlem. Úvahu nad možnostmi našeho soužití s umělou inteligencí můžete číst i na Novinkách:


Už dnes se dokážou stroje naučit řešit konkrétní úlohy lépe než člověk. A zdá se, že by již v tomto století mohla umělá inteligence překonat lidské možnosti také na obecné úrovni. Stroje budou mít zcela univerzální schopnost se učit, efektivně pracovat s neurčitostí, vjemy z vnějšího prostředí i se svými vnitřními stavy. Co to může znamenat pro lidstvo?