Přihlášení

Lidé pod tlakem (ABANDONMENT)

Jeden z našich výzkumníků, Mgr. Lukáš Holata, Ph.D., získal prestižní projekt v rámci MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships: Lidé pod tlakem: Opouštění sídel a lidské odezvy na environmentální a společensko-ekonomický tlak v průběhu středověku a raného novověku (zkratka ABANDONMENT). Projekt bude realizován na University of Exeter (Velká Británie) v termínu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017.

Projekt ABANDONMENT se zabývá panevropským fenoménem zanikání a smršťování sídel, které se vyskytovaly zejména v průběhu 14. až 17. století. Navzdory značné pozornosti (v rámci několika disciplín) věnované tomuto mimořádně bohatému aspektu archeologických pramenů, proces opouštění sídel je dosud stále jen málo poznán. Projekt si klade za cíl prozkoumat, jak venkovské komunity a osídlení, v němž žily, reagovaly na společensko-ekonomický a environmentální tlak. Specifické cíle projektu jsou: (a) vymezit proces smršťování a opouštění sídel napříč Anglií; (b) zasadit do kontextu změny sídelní struktury v rámci širších transformací využití krajiny v odlišných regionech v čase dlouhého trvání; (c) prozkoumat kulturní a environmentální kontext sídelního vývoje (a zániku) napříč severní a střední Evropou do takové míry, aby mohl být vymezen dopad těchto faktorů na lidské komunity.