Přihlášení

Mezinárodní workshop: Should we fund human cognitive enhancement research?

Měli bychom financovat výzkum vylepšování kognitivních schopností člověka?
Odpovědný výzkum a inovace v oblasti „human cognitive enhancement“: případová studie   

Mezinárodní workshop

Kde: Fritjof Nansen, Norway House, Rue Archimède 17, Brusel
Kdy:
13. ledna 2017, 12:00-16:30

  • Jakým způsobem může politika aktivně působit ve výzkumu v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka („human cognitive enhancement“ – HCE)?
  • Může strategické financování vybraných oblastí HCE vést k řešení sociálních problémů jako zdraví, stárnutí populace, lepší vzdělávání, zvýšená produktivita apod.?
  • Jak může odpovědný výzkum a inovace („responsible research and innovation“ – RRI) podložit takový způsob financování?

Tyto a jiné otázky byly předmětem diskuze na mezinárodním workshopu o politických problémech oblasti HCE, který byl pořádán v rámci česko-norského výzkumného projektu Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT). Aplikace a technologie spojené s vylepšováním kognitivních schopností člověka mají potenciál uplatnit se v sociálních výzvách od stárnutí populace a blahobytu až po vyšší ekonomickou konkurenceschopnost. Zároveň s sebou ovšem nesou významné etické a sociální implikace, které si žádají ospravedlnění a diskuzi.

Během workshopu byl rovněž představen projekt Vylepšování lidské kognice: Nové problémy (HCENI, 7F16008), který byl podpořen z Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.


HCENAT workshop
Workshop v Bruselu (2017).