Přihlášení

Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci (MOAINet)

V květnu 2011 jsme zahájili realizaci projektu Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci. Cílem tohoto projektu je podporovat intenzivní spolupráci mezi badatelskými týmy, které se zabývají lidskou myslí, komunikací a soužitím mezi člověkem a strojem, či rozličnými, mnohdy od sebe velmi vzdálenými aspekty umělé inteligence. Projekt bude realizován do dubna 2014.

V rámci tohoto projektu úzce spolupracujeme s Katedrou kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a s Psychiatrickou kliniku Lékařské fakulty v Plzni.

Tento projekt OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0055 je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ESF