Přihlášení

Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT)

V září roku 2014 jsme zahájili realizaci projektu Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT, Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka). Projekt usiluje o to vybudovat nové mezinárodní výzkumné partnerství v oblasti technologického vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) a poskytnout jasnou a přístupnou analýzu oblasti HCE, pokyny a návody pro osoby zodpovědné za vývoj, implementaci a rozhodování v oblasti HCE, jakož i pro budoucí uživatele systémů HCE. Cílem projektu je vytvoření filozoficky jasně ukotveného transparentního rámce pro popis a vyhodnocování akceptovatelnosti systémů HCE ve veřejném prostoru a zároveň formulování doporučení pro oblast společenského a politického řízení HCE. Projekt bude realizován do dubna 2017.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Národním ústavem duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha), Katedrou kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a dvěma norskými partnery: University College of Gjøvik, Faculty of Health, Care and Nursing a Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Work Research Institute.

Tento projekt (7F14236) je podpořen v rámci Česko-norského výzkumného programu (CZ09).