Přihlášení

Norské fondy

Prostřednictvím Norska a grantů EHP, Norsko přispívá ke snižování ekonomické a sociální nerovnosti a na posilování bilaterálních vztahů s přijemci z Evropských zemí. Norsko úzce spolupracuje s EU prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Pro období 2009-14 je příspěvek Norska €1,7 mld. Granty jsou k dispozici pro nevládní organizace, výzkumné a akademické instituce a veřejný a soukromý sektor v 12 nových členských státech EU, Řecku, Portugalsku a Španělsku.K dispozici je široká spolupráce s norskými subjekty, činnosti mohou být realizovány až do roku 2016.

Klíčovými oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí a změna klimatu, výzkum a stipendia, občanská společnost, zdraví a děti, rovnost žen a mužů, spravedlnost a kulturní dědictví.

Více na www.norwaygrants.org.