Přihlášení

Polomnožiny a emergence v umělé inteligenci

Romportl, J. (2016): Polomnožiny a emergence v umělé inteligenci. Filosofický časopis 4/2016. ISSN 0015-1831 

Abstrakt: Princip emergence je dnes stěžejním paradigmatem v oblasti vývoje systémů umělé inteligence. Tento článek nastiňuje možnosti zkoumání emergence v umělé inteligenci pomocí Vopěnkovy Alternativní teorie množin aplikované na model interakce mezi dvěma kauzálními doménami. Ze vztahů mezi polomnožinovými σ- a π-třídami podkládanými pod přirozeně nekonečné kauzální domény ukazuje, proč u emergentních systémů nelze vztahy mezi interagujícími doménami uspokojivě vysvětlit jako kauzální, a že klíčovým aspektem emergence je právě přirozené nekonečno. Dále článek stručně navrhuje možnosti kauzálního popisu emergentních systémů pomocí Vopěnkových monád definovaných relací nerozlišitelnosti.