Přihlášení

Tzu-Keng Fu: Universal Logic Through the Looking-Glass

V roce 2013 vyšla kniha "Fu, Tzu-Keng. Universal Logic Through the Looking Glass: Reflections on Logical Pluralism in the Light of Culture. University of West Bohemia, Pilsen, 2013".

Universal LogicPublikace přináší analýzu interdisciplinárního studia tzv. univerzální logiky. Kniha popisuje nové přístupy k projektu univerzální logiky z interdisciplinárního úhlu pohledu a sestává ze čtyř částí. První část se zaměřuje na abstraktní logická zkoumání. Druhá část pojednává o výzkumu logického překladu, který úzce sleduje techniky převzaté v abstraktní logice. Třetí část prezentuje logický pluralismus. Čtvrtá část se týká logiky napříč kulturami, tématem, které je zřídkakdy diskutováno při studiu formální logiky.