Přihlášení

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

V období od 1. října 2016 do 31. srpna 2019 řeší jeden z výzkumných týmů našeho oddělení projekt Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.


Naše společnost čelí výrazným změnám. Se stárnoucí populací narůstá i počet onemocnění typických pro tento věk. Snaha zachovat zdravý a aktivní životní styl do vysokého věku přímo volá po nových přístupech v ortopedii.

Hlavním cílem projektu je návrh nového postupu pro prevenci, diagnostiku, léčbu a následnou rehabilitaci patologií ramenního komplexu. Optimální postup bude vyhodnocen na základě simulací s využitím unikátního virtuálního svalově-kosterního modelu člověka přizpůsobeného pacientovi na míru. Model bude validován pomocí reálných dat EMG a snímků MRI. Vývoj modelu bude dále doprovázen řadou klinických studií a lékařských expertíz. S ohledem na specifický cíl programu projekt posílí přeshraniční aktivity v oblasti výzkumu a inovací. Mimo vytyčené cíle je v projektu plánována řada dalších výsledků – založení přeshraničního konsorcia, optimalizační algoritmus využívající svalovou aktivity pro biomechanické výpočty ramenního pletence, nástroj pro poloautomatické zpracování snímků MRI, apod.

Projekt umožní úzkou nadnárodní spolupráci několika výzkumných skupin – Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Nové technologie – výzkumné centrum ZČU oddělení Interakce člověka a stroje, Fakulta aplikovaných věd ZČU Katedra kybernetiky a ARTOS Gemeinschaftspraxis. Celkový rozpočet projektu dosahuje částky 601 tis. Euro (po zaokrouhlení). Z čehož 85% je hrazeno z Prostředků Cíl EÚS (prostředky ERDF), finanční podpora Evropské unie.