Přihlášení

Vylepšování lidské kognice: Nové problémy

5. dubna 2017 jsme organizovali bilaterální schůzku v rámci projektu Vylepšování lidské kognice: Nové problémy (HCENI). Výzkumníci a akademici z oddělení Interakce člověka a stroje a z univerzity Oslo and Akershus University College of Applied Sciences se sešli s dalšími odborníky z českých univerzit a výzkumných institucí, aby diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce. Cílem jednání bylo udržet a dále rozvíjet především vazby vzniklé během tří let implementace česko-norského projektu Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCENAT) a zúročit je při přípravě dalších bilaterálních projektů.Projekt 7F16008 Vylepšování lidské kognice: Nové problémy je financován z Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 (Finanční mechanismus Norska 2009 – 2014).