Přihlášení

Zpráva: Zdravotní rizika spojená s brýlemi pro rozšířenou realitu

V souvislosti s experimenty s chytrými brýlemi, které jsme prováděli v rámci projektu Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (HCENAT), jsme zároveň zkoumali zdravotní rizika, která jsou s těmito zaříeními spojena. Naše závěry jsme shrnuli ve zprávě Zdravotní rizika spojená s brýlemi pro rozšířenou realitu. Zpráva je dostupná v angličtině.


The technology used in AR glasses may pose a certain risk to human health, which should not be underestimated. 

The concerns about the wearables arises mainly from the fact, that they are used in various unprecedented scenarios that might introduce new, unknown harm and disruption. In addition, a lack of standardization for this type of devices leaves the consumers unprotected, which is especially disturbing in case of children who are currently not limited in their access to the devices by any authority except their parents. 

Report on Health Issues of AR GlassesEva Zackova and Dusan Haustein
Man-Machine Interaction Department
New Technologies – Research Centre
University of West Bohemia in Pilsen
Report on Health Aspects of Augmented Reality Glasses