Přihlášení

Kontakt

Korespondenční adresa:
Interakce člověka a stroje NTC
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 63 4823
E-mail: mmi@ntc.zcu.cz

Kanceláře odboru:
Interakce člověka a stroje NTC ZČU
Vědeckotechnický park Plzeň, budova C1
Teslova 5b, 301 00 Plzeň

Teslova 5b, Plzeň

Interakce člověka a stroje