Přihlášení

Lidé

Jan VychytilIng. Jan Vychytil, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: jvychyti@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4838
kancelář: TC227   

odborné zaměření: mechanika kontinua, biomechanika, modely lidského těla pro numerické simulace (MKP, MBS)

Detaily>


Anna PonížilováMgr. Anna Ponížilová
zástupce vedoucího odboru
e-mail: ponizilo@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4782
kancelář: TC231

odborné zaměření: filozofie vědy, mezioborové vzdělávací aktivity

Detaily>


Robert CimrmanIng. Robert Cimrman, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: cimrman3@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4711
kancelář: TC233

odborné zaměření: matematické modelování, metoda konečných prvků, vývoj softwaru

Detaily>


Hana ČechováIng. Hana Čechová, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: hcechov@ntc.zcu.cz
momentálně na mateřské dovolené  

odborné zaměření: virtuální modely lidského těla (MKP, MBS), programování v Matlabu a Pythonu

Detaily>


Linda HavelkováIng. Linda Havelková
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: lhavelko@ntc.zcu.cz
momentálně na mateřské dovolené

odborné zaměření: biomechanika, virtuální modely lidského těla (MKP, MBS), mechanika kontinua

Detaily>


Jiří MertlMgr. Jiří Mertl, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: jmertl@ntc.zcu.cz | jir.mertl@gmail.com
telefon: 728 671 329
kancelář: TC232

odborné zaměření: kvalitativní výzkum, sociální spravedlnost, sociální deviace, marginalizace, moc a mocenské vztahy, CAQDAS, metafory

Detaily>


Jan RomportlIng. Mgr. Jan Romportl, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: rompi@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4823
kancelář: TC231

odborné zaměření: interakce člověk-stroj, human cognitive enhancement, řečová syntéza, komputační lingvistika, data science, filozofie umělé inteligence, kognitivní věda

Detaily: ResearchGate> nebo web KKY>


Jan ŠpičkaIng. Jan Špička
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: spicka@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4837
kancelář: TC227   

odborné zaměření: biomechanika, MKP, MBS, teoretická mechanika, počítačové simulace dopravních nehod

Detaily>


Tomáš ZítkaTomáš Zítka
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: zitkat@ntc.zcu.cz
telefon: 37763 4803
kancelář: TC232  

odborné zaměření: numerická a statistická analýza, vývoj software pro smartglasses

Detaily>


Eva ŽáčkováPhDr. Eva Žáčková, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: zacka@ntc.zcu.cz
momentálně na mateřské dovolené

odborné zaměření: člověk a nové technologie, transhumanismus, extended mind, human enhancement, kyberprostor, filozofie dialogu, filozofie vědy, pojmové mapování

Detaily>

Stážisté

UNIGOU

Naše oddělení dlouhodobě spolupracuje s agenturou UNIGOU, která organizuje brazilsko-české stáže.

  • 5. 1. 2016 - 26. 2. 2016 - Vinícius Ragazi David (Colégio São Luís)
  • 5. 1. 2016 - 4. 3. 2016 - Renir Reis Damasceno Neto (Universidade Federal de Santa Catarina)
  • 30. 9. 2016 - 3. 11. 2016 - Rodrigo Batista Silva (UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas)
  • 15. 9. 2016 - 1. 12. 2016 - Alvaro Augustho de Souza Silva (UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas)
  • 3. 1. 2017 - 5. 3. 2017 - Lívia Martins de Sousa Marques Silva (UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas)

Další stážisté

  • 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016 - MUDr. Barbora Řepová (1. lékařská fakulta UK): laryngeální chirurgie, fyziologie a rehabilitace hlasu, řečová syntéza

 

Externí spolupracovníci

Dr. Tzu-Keng Fu
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: technology assessment, vztah člověk-stroj, univerzální logika, kognitivní věda

 


doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
býv. zástupce vedoucího odboru

odborné zaměření: umělá inteligence, automatické rozpoznávání řeči, strojové zpracování přirozeného jazyka

Detaily> 


Mgr. Zuzana Rybaříková, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: historie logiky, filozofie logiky, filozofie jazyka, filozofie vědy

Detaily> 


Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: filozofie jazyka, sémantika

Detaily>


Ing. Daniel Tihelka, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: umělá inteligence, syntéza řeči z textu, zpracování signálu, strojové zpracování přirozeného jazyka

Detaily>

Bývalí členové

prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: alternativní teorie množin, historie a filozofie matematiky

Plzeňská vzpomínka na Petra Vopěnku (Univerzitní noviny)


Ing. Lucia Banáková
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: kognitivní vědy, java programování, smartglasses

 


Mgr. Petr Baierl
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: archeologie, nedestruktivní archeologický výzkum, přenos znalostí mezi technickými a humanitními obory 

Detaily> 


Ing. Vojtěch Frič
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: počítačové vidění, zpracování obrazu, strojové učení

Detaily>


Mgr. Dušan Haustein
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: emerging technologies, human enhancement, vztah člověk-stroj, filologie

Detaily>


Mgr. Lukáš Holata, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: archeologie středověku a novověku, rurální osídlení (sídelní formy a struktury, subsistenční systém), krajinná archeologie (interakce člověka s přírodním prostředím, podoba krajiny a její proměny)


Bc. Jan Hranička
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: interakce člověk-stroj, řečová syntéza, počítačové řízení strojů a procesů

Detaily>


Mgr. Michal Polák, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: filozofie mysli, kognitivní věda

 


Ing. Daniel Soutner
vědeckovýzkumný pracovník
e-mail: dsoutner@kky.zcu.cz
telefon: 37763 4803
kancelář: TC232  
 

odborné zaměření: umělá inteligence, automatické rozpoznávání řeči, strojové zpracování přirozeného jazyka, strojové učení

Detaily>


PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
vědeckovýzkumný pracovník  

odborné zaměření: archeologie, prostorová analýza dat, dálkový průzkum Země, mezioborová spolupráce

Detaily>


Ing. David Tolar
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: aplikovaná elektronika, bezdrátové komunikace, snímače fyziologických a environmentálních veličin, vývoj software

Detaily>


Mgr. Katarína Vlčková
vědeckovýzkumný pracovník

odborné zaměření: matematická statistika, machine learning, R, Python

Detaily>