Přihlášení

O nás

Oddělení Interakce člověka a stroje je součástí Výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni.

logo NTC ZCU

Oddělení vzniklo na začátku roku 2016 spojením dvou výzkumných týmů zaměřených na modelování a monitorování lidského těla a mezioborový výzkum nových technologií.  

Motivací pro vznik nového oddělení byla snaha o vybudování týmu, jehož odborné kompetence sahají jak do sféry technologické a inženýrské, tak do sféry humanitní, společenské a přírodovědné.  Tím jsme vytvořili pevný základ pro interdisciplinární uchopení problémů mezi člověkem a strojem. Naším cílem je teoretický i experimentální výzkum tzv. nastupujících technologií (emerging technologies), které se stávají integrální součástí naší společnosti, kultury a stále častěji také lidského těla.

Kromě vlastní výzkumné činnosti organizuje oddělení významné akce podporující mezioborový dialog. Jde zejména o Výjezdní interdisciplinární seminář Nečtiny a pravidelný semestrální Interdisciplinární seminář (IdS), v minulých letech jsme rovněž pořádali cyklus mezinárodních konferencí Beyond AI (2011, 2012 a 2013) a v letech 2001–2011 konferenci Meditace o základech vědy v rámci Letní filozofické školy v Sázavě.

Logo našeho oddělení symbolizuje čtyři oblasti – informatiku, inženýrství, biologii a matematiku – které jsou ústrojně spojené tím, čeho se v našem zaměření dotýkají – člověkem. Vše je pak doplněno metaforou známé křivky uncanny valley vyjadřující hypotézu o míře spříznění mezi člověkem a strojem. Naše logo tak holisticky vyjadřuje vše, čím se zabýváme.

Logo MOA