Přihlášení

Výzkum

Experimentálně se věnujeme konkrétním studiím dopadu technologií na schopnosti člověka, v současné době se zaměřujeme především na nositelnou elektroniku. Analyzujeme zařízení dostupná na trhu, pro něž také vyvíjíme softwarová řešení, ale zároveň vyvíjíme i vlastní nositelnou elektroniku pro měření biosignálů. Ve spolupráci s komerční sférou či klinickou praxí vyvíjíme virtuální škálovatelné modely lidského těla. S jejich pomocí navrhujeme prvky pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu, pomáháme optimalizovat lékařskou péči či predikovat poranění v oblasti ortopedie a urogynekologie. Pro modelování lidského těla a materiálů se složitou strukturou vyvíjíme vlastní software (SfePy). V neposlední řadě se věnujeme výzkumu kvality života právě se zaměřením na roli nových technologií.

Experimentální výzkum v oblasti inteligentních rozhraní člověk-stroj a technology assessment

 • nositelná elektronika (zejména smart glasses, augmented reality, virtual reality apod.) 
 • Quality of Experience (QoE) v systémech interakce člověk-stroj 

Modelování a monitorování lidského těla

 • model lidského těla na bázi multi-body systému (MBS), např. pro vývoj systému aktivních kapot automobilů 
 • model pánevního dna na bázi metody konečných prvků (MKP) za účelem prevence porodních poranění 
 • svalově-kosterní model člověka pro optimalizaci rehabilitace a zlepšení lékařské péče 
 • vývoj nositelné elektroniky (měření biosignálů, např. vývoj bezdrátového snímání tělesné teploty)

Softwarový vývoj v oblastech

 • modelování a simulace (SfePy) 
 • nositelné elektroniky (mobilní platformy) 

Teoretický výzkum v oblastech

 • technologické vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) 
 • identita člověka ve světě nových technologií 
 • výzkum alternativních formálních systémů (Vopěnkova Alternativní teorie množin) pro popis přirozeného a umělého myšlení
 • metodologie mezioborového bádání